خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
بیرق پر افتخار کشور جمهوری اسلامی افغانستان
مسجد و مدرسۀ علمیه محمدیه (ص) واقع در غزنی قلعۀ امیر محمدچکیده
موضوع پژوهشی حاضر، مناسبات امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر است. به عنوان سؤال اصلی، رابطۀ بین امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر (در صد سال اخیر) مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. فرضیۀ پژوهش، رابطۀ تعاملی و تأثیر و تأثری بین امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر بوده و روش بحث توصیفی- تحلیلی می¬باشد. برای آزمون و اثبات فرضیه، کتاب در سه فصل، هشت گفتار و یک خاتمه و نتیجیه گری کلّی به قرار ذیل سازماندهی شده است:
 فصل اول طبق سنت حسنۀ هر پژوهش اختصاص داده شده است به مفاهیم و کلیات در دو گفتار: گفتار اول امنیت، گفتار دوم آزادی،
فصل دوم اختصاص دارد به ابعاد امنیت در چهار گفتار: گفتار اول امنیت سیاسی، گفتار دوم امنیت اقتصادی، گفتار سوم امنیت قضایی، گفتار چهارم امنیت فرهنگی که در هر گفتار امنیت از حیث مفهوم، قلمرو و راهکارهای تأمین آن از منظر فقهای عظام با توجه به منابع فقهی و گفتار آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان هرگفتار به عنوان جمع بندی نتیجه آن بیان شده است.
فصل سوم کتاب اختصاص دارد به ابعاد آزادی آنهم در چهار گفتار: گفتار اول آزادی سیاسی، گفتار دوم آزادی اقتصادی، گفتار سوم آزادی قضایی، گفتار چهارم آزادی فرهنگی که همانند فصل دوم هر گفتار آزادی از حیث مفهوم، قلمرو و راهکارهای تأمین آن بحث و بررسی و در پایان هرگفتار به عنوان جمع بندی نتیجه آن شده است. در پایان کتاب، به عنوان خاتمه و نتیجه گیری کلّی از مقایسه و نسبت سنجی بین نظرات و اقوال فقها در باب امنیت، آزادی و ابعاد مطرح شدۀ آن، به حیث دست آورد تحقیق، فرضیۀ پژوهش (رابطۀ تعاملی و تأثیر و تأثری بین امنیت و آزادی در حدود اسلام و قوانین الهی از دیدگاه فقهای معاصر) به اثبات رسیده است. به نظر می¬رسد این دست آورد اوّلا، بکر بوده و گام جدید در باب مباحث امنیت و آزادی آنهم در حد کتاب باشد. ثانیا، علاوه بر بکر بودن، می‌تواند پاسخی باشد به شبهات ذیل: یک، فقها فاقد دیدگاه مدوَّن و امروزی دربارۀ دو مفهوم متحوّل و پیچیدۀ امنیت و آزادی و روابط بین آنها در ابعاد مختلف آن است. دو، عده¬ای از فقهاء امنیت خواه بوده و قائل به تقدم امنیت بر آزادی هستند همانند فقهای عصر مشروطه و عده¬ای بر عکس نظر دارند. سه، در اسلام و دیدگاه فقها وجه دنیایی امنیت و آزادی، به نفع تأمین امنیت و آزادی معنوی نادیده گرفته شده است. لذا به محققان گرامی پیشنهاد می¬شود به خاطر دفع چنین شبهات و امثال آن و دفاع از کیان فقه و فقاهت سعی کنند فعالیتهای تحقیقی خود را به این سمت و سو هدایت دهند و در باب امنیت و آزادی و رابطۀ آن دو در ابعاد گوناگون دیگر که به خاطر زیاد نشدن حجم پژوهش مورد بحث قرار نگرفته است و همینطور رابطۀ هر یک از این دو مفهوم کاربردی با سایر مفاهیم دیگر همانند: عدالت، قدرت، سیاست، مصلحت و امثال آن بحث و تحقیق کنند.

ادامه مطلب...

بحث مفصل پیرامون مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت
رساله ي حاضر در موضوع "جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر" نگارش و تدوین یافته  که حاوی مقدمه ، شش فصل و خاتمه می باشد ، در مقدمه طرح مسأله و بیان سوالهای اصلی و فرعی ، فرضیه ، ضرورت بحث ، روش و پیشینه تحقیق بیان گردیده است در فصل اول  مصلحت نزد لغوی  مطلق منفعت و خیر و در فقه سیاسی خیر منفعت دینی و دنیایی جامعه اسلامی ذکر شده و در ادامه تقسیمات آن در بیش از ده نوع مصلحت با توجه به نظریات فقها ارائه گردیده است . در فصل دوم قلمرو و دامنه مصلحت بیان شده که گستره آن در فقه اعم از احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی و سیاسی توسعه داشته و ملاکات صدور فتوی و احکام حکومتی و قوانین عرفی در راستای دین قرار می گیرد. فصل سوم متضمن ابحاث رابطه تزاحمی ، تعارضی و  عدم تعارض مصالح عرفیه و احکام اولیه و ثانویه بوده  و راه برد های علاجیه متزاحمین بررسی گردیده . فصل چهارم چگونگی رابطه مصلحت با حکومت و حکومت اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که اصل مصلحت ، مهمترین محور فلسفه تشکیل حکومت و متد حکومتداری  دینی و اسلامی در عصر غیبت می باشد. در فصل پنجم همسوی مصلحت با عدالت ثابت گردیده و به شبهات تنافی مصلحت و عدالت پاسخ مناسب ارائه و تحلیل گردیده است. فصل ششم تمایزات مصلحت در تفکر امامیه با عامه و سکولار را بررسی کرده است. مصلحت در فقه امامیه در حد اصل عقلی و در فقه عامه بیش ازامامیه حتی در حد دلیل اجتهادی معتبر شمرده شده و اما  مصلحت در قوانین سکولاری که تنها ملاک معتبر ارزیابی می با شد با اسلام تمایز جوهری دارد. و خاتمه را با این بیان که اصل مصلحت با توجه به مفهوم واقعی و عقل پسند و شرع پذیر آن ، باران رحمتیست که آب زندگی بوده و راه نیل به سعادت کامل  و بی بدیل ترین مفتاح گره های کور اجتماعی و سیاسی و بزرگترین رافع موانع ترقی و بن بست های فقهی ، کلامی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی می باشد. به پایان می برد

ادامه مطلب...

                                                                                             

14 خرداد هرسال، یاد آور اشک و زخم است

اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است و زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت. خرداد، ماه ماتم و غم است.

ماتم درعزای بزرگ مردی که در سایه مردانگی وتدبیرش سیاست و دیانت را درهم آمیخت و به دنیا نشان داد که اسلام هم برای سیاست و حکومت و مدیریت جوامع انسانی قانون و برنامه دارد. خرداد، ماه اندوه است. اندوه فراقمرزبان حماسه و ایثار. مردی که ستایش تمام عصرها و نسل ها را در پیشگاهخویش برانگیخته است. خرداد، ماه اشک و آه است. در وداع مردی که با آمدنش شبهای تاریک و بی ترانه مسلمانان را به صبح دل انگیز و سپید رهایی مبدّل ساخت. آریاو آزادمردی بی مانند در جهان معاصر بود که آزاد مردان عالم از شمیم نفس هایگرمش، به زندگی سلام گفتند.

رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) را بر عموم آزادی خواهان جهان تسلیت می­گوییم.

مجمع علمی، فرهنگی و اجتماعی ارشاد.

  

   

جایگاه فقه سیاست خارجی در فقه جواهری.

مقدمه:
  «فقه روابط بین الملل»، مجموعه ای از قواعد فقهی است که بر روابط بین الملل یک کشور اسلامی حاکم است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این اصطلاح، با اصطلاح «حقوق بین الملل اسلامی» یکسان است، اما زاویه دید نسبت به هر یک از این دو اصطلاح متفاوت است. در روابط بین الملل اسلامی، نظر اسلام درباره واقعیات جهان خارج مطرح می گردد، اما در حقوق بین الملل اسلامی، با توجه به حقوق مدوّن در جهان معاصر، نظریه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و این حقوق از نظر اسلام ارزیابی می شود.(1) ما برای بیان مبحث روابط بین الملل از منظر فقه سیاسی به اصلی ترین منبع مسلمانان یعنی قرآن مجید استناد کرده ایم. علاوه بر آن در تکمیل مباحث از سنت ائمه (علیهم صلوات الله) و تاریخ اسلام نیز بهره جسته ایم. بدیهی است که قرآن كريم در زمينه مسائل سياسى، در حد بيان كليات و چارچوب‏هاى كلان سياست‏خارجى بسنده كرده‏است، اين كليات را اصول سياست‏خارجى ناميديم و تحت چهار عنوان «اصل نفى سبيل‏« ، »اصل دعوت يا جهاد» ، «اصل عزت دينى‏» و «اصل معاهدات بين المللى» درباره آنها به بحث پرداختيم .

ادامه مطلب...

مشروعیت حاکم از منظر نهج البلاغه

چکیده
تحقیق حاضر، با عنایت به مسئلۀ مشروعیت حاکم در نهج­البلاغه، نخست به مفاهیم مرتبط به موضوع مانند مفهوم مشروعیت، مفهوم دولت و حکومت پرداخته و در گام بعدی انواع مختلفی مشروعیت از قبیل الهی، طبیعی، قانونی، سنّتی، قهرو غلبه و فرهمند را، مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با بیان مراحل مشروعیت، منابع آن را در حوزه­های فلسفه سیاسی، جامعه شناسی و فقه سیاسی و نیز تفاوت مشروعیت الهی از مشروعیت سیاسی را، مدّ نظر قرار داده است. همچنین مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی را در نهج­البلاغه، تحقق حکومت با خواست مردم، نقش و جایگاه مردم در ثبات حکومت، مورد تأکید قرار گرفته است و نیز با تبیین مسئله بیعت و مشروعیت در نهج­البلاغه، سرانجام با تکیه بر مبنای الهی برای مشروعیت حاکم در بهج­البلاغه، از نقش و حضور مردم در صحنۀ سیاسی، به عنوان تحقق بخش حکومت عملی حاکمیت الهی( مقبولیت) یاد شده است؛ چه اینکه ارزش­مندی یک حکومت و نظام سیاسی در گیرو داشتن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، قابل ارزیابی است و در نتیجه، حاکم باید مشروعیتش الهی باشد، منتهی در تحقق عملی حاکمیت، نیازمند حضور و انتخاب مردم است.

ادامه مطلب...

                                   
                       

نظارت بر قدرت سياسي از منظرآيت الله نایینی
چكيده
سؤال اصلي تحقيق اين بوده است كه مباني و ادلة نظارت بر قدرت سياسي در حكومت اسلامي از منظر آيت‌الله نائني كدام‌اند.
پس از بررسي معاني لغوي و اصطلاحي، نظارت، قدرت، اقتدار و انواع، ابتدا، بحث حكومت در انديشة نائيني مورد توجه قرار گرفته است و توضيح داده شده است كه حكومت مطلوب و آرماني مورد نظر نائيني حكومت مشروطه نبوده بلكه، حكومت مشروطه، حكومت حداقلي است كه امكان تحقق آن در عصر نائيني بوده است. در بحث مباني نظارت از نگاه آيت‌الله نائيني، امانت الهي بودن حكومت، لزوم تحديد سلطنت‌هاي استبدادي، حسبيه بودن امر حكومت و جايگاه خاص مردم در فرهنگ ديني مورد بحث قرار گرفته است. ادلة مورد استناد نائيني در فرايند نظارت عبارت‌‌اند از: امر به معروف و نهي از منكر، مشورت، سيرة معصومان و حق انتقاد و اعتراض در فرايند نظارت و اعتراض داتن مردم، كه در اين تحقيق بحث شده است آخرين بحث تحقيق را مراحل نظارت تشكيل مي‌دهد مرحوم نائيني ضمن توجه و تقسيم نظارت، به نظارت دروني و بيروني؛ چهار مرحله را از بالا به پايين در نظر مي‌گيرند كه عصمت بالاترين مرحله و آنگاه عدالت و تقوا از مقوله‌هاي نظارت دروني بوده، نظارت فقيه عادل و مبعوثان ملت مراحل بعدي اين فرايند است كه البته در تمام اين مراحل نظارت، حق انتقاد و اعتراض مردم در قالب‌هاي مختلف همواره محفوظ بوده و مورد تأكيد نائيني قرار دارد.
واژگان كليدي: نظارت، حكومت، قدرت سياسي، اقتدار، حكومت مشروطه.

ادامه مطلب...

عنوان: نقش امنیت ملی در مشارکت سیاسی افغانستان                   
 رحمت الله نبوی
چکیده
از آن جا که مشارکت سیاسی ازجمله مسائل بسیارمهم و از ویژگی‌های یک جامعه توسعه یافته به شمار می‌رود، به گونه­ی که همه نظام­های سیاسی دنیا برای مشروعیت بخشیدن به علمکرد شان، خواهان مشارکت سیاسی شهروندان خود هستند. مشارکت سیاسی را می‌تواند به مثابه مؤثرترین و مناسب‌ترین پشتوانه برای حل و فصل مشکلات، معضلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیت دریک جامعه تلقی کرد. از سوی دیگر امنیت ملی نیز یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسائل و اولویت­های زندگی بشر محسوب می­گردد. یکی از وجوه مهم امنیت در بعد داخلی و خارجی که بیشتر مورد توجه اکثر تحلیل گران قرار گرفته، امنیت ملی است.در این تحقیق این فرضیه دنبال می­شود که امنیت ملی چه نقشی در مشارکت سیاسی دارد و آیا بین مشارکت سیاسی و امنیت ملی رابطه­ی وجود دارد یانه؟ امنیت ملی می­تواند نقش مهمی در مشارکت سیاسی داشته باشد. مشارکت سیاسی، موجب افزایش درک سیاسی شهروندان، مسئولیت پذیری، تقویت احساس کنترل مردم نسبت به نظام سیاسی و تعهدات آنان نسبت به نظام سیاسی و حکومت خواهد بود و دریک جمله، مشارکت سیاسی با افزایش ضریب امنیت ملی همراه خواهد بود. در واقع میان مشارکت سیاسی و امنیت ملی رابطه وجود دارد و با کاهش امنیت ملی، مشارکت سیاسی کاهش خواهد یافت.

ادامه مطلب...

تعامل با حكومت جائر در فقه سیاسی

خادم حسین صالحی کارشناسی ارشد فقه سیاسی
چکیده:
اصل اولی در نظام حکومتی برتری مطلق حاکم است ، پس خداوند متعال که ذات برتر است  حق حکومت دارند و در ذیل آن انسانی مأذون از ناحیه حضرت حق سزاوار حکومت الهی می باشد. اما اگر انسانی بدون اذن ذات حق ، خود سرانه و با قدرت خود به ناحق بر جامعه حاکم شود ، در این صورت بقیه انسانها طبق دستور شرع دو نوع برخورد با حاکم غاصب و جائر باید انجام دهند. در مرحله اول با عنوان اصل تبری ، بیزاری و نفرت قلبی داشته ، و با اصل نفی سبیل ، امر به معروف و جهاد ، مبارزه سیاسی و نظامی نمایند .در مرتبه دوم با عدم توانایی ، مکلف اند برای حفظ ایمان و جان و رسیدن به حکومت الهی با او تعامل و راهکاری را بر گزینند. این تعامل و نحوی همسوی در فقه سیاسی اسلام به ادله نقلی و عقلی و برابر نظریات فقها مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. 

ادامه مطلب...


گونه شناسی حکمران در حکمت سیاسی پیامبر اعظم (ص)
چکیده                                                                   محمد جواد صالحی( صادقی)
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی بحث حکمران است. در این تحقیق سئوال مهم آن است که گونه شناسی حکمران در حکمت سیاسی پیامبر اعظم (ص) چگونه است. برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. در نگرش پیامبر اعظم (ص) حکمت خاستگاه الهی دارد از این رو خوف از خدا، اطاعت از خدا و مدارا با مردم حکمت حقیقی است. حکمران به حکمران مطلوب و نا مطلوب قابل دسته بندی است. حکمران مطلوب حکمران عادل است و از اوصاف لازم آن ورع و پارسایی، حلم و برد باری و نیک حکومت کردن است و منشاء اصلی این اوصاف ترس از خدا و اطاعت از امر و نهی خداوند است و مصداق اصلی آن امام معصوم (ع) است. وظیفه اصلی مردم در برابر حکمران عادل معرفت، دوستی، خیر خواهی و اطاعت است. حکمران نا مطلوب در نگرش پیامبر اعظم (ص) حکمران ستمگر است و از اوصاف اصلی او نادانی، دروغ گویی و استبداد است. در برابر حکمران ستمگر وظیفه مردم مدح نکردن، همکاری و اطاعت نکردن است و اگر اصلاح او ممکن نباشد مردم در جامعه سیاسی حق قیام دارند.
واژگان کلیدی: حکمت، حکمت سیاسی پیامبر اعظم (ص)، حکمران، حکمران عادل، امام معصوم (ع) حکمران ستمگر، مردم.

ادامه مطلب...

بررسی اهداف فقه سیاسی
محمد موسی اکبری
چکیده
فقه سیاسی به عنوان یک رشته­ای علمی، عهده­دار تبیین مسائل و موضوعات سیاسی اعم از روابط داخلی و بین­المللی است. از آنجای که فقه سیاسی یک شاخه­ای از فقه عمومی است و  تکلیف سیاسی اجتماعی افراد را در روابط داخلی و خارجی با توجه منابع فقهی تبیین و تشریح می­کند. به طور کلی، دستورات دینی در انواع مختلف روابط انسان­ها با یکدیگر، در قالب «فقه» قابل بررسی است. اهداف فقه به طور عموم، زمینه­ساز رفتار مناسب دینی، در راستای سعادت و کمال انسان تبیین می­شود. اما اهداف فقه سیاسی، که تبیین کنندۀ رفتار سیاسی و اجتماعی افراد، با توجه به هدف کلی دین(سعادت وکمال) انسان است؛ شامل اهداف گوناگون، در ابعاد  مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی انسان­هاست. انواع مختلفی اهداف از: اهداف اصلی و فرعی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی در دستگاه فقه سیاسی قابل طرح  بررسی است. اما نمونه­های عینی آن را در این نوشتار، در قالب تضمین حقوق افراد، اجرای عدالت در سطح داخلی وبین­المللی و فراهم سازی رفاه و امنیت به عنوان اهداف کلی فقه سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: هدف، فقه وفقه سیاسی

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
 • در سایۀ قرآن و عترت
 • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
 • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
 • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
 • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
 • عاشورا و مهدویت
 • انواع تصاویر - بیا و بیبین
 • تصاویر زیبا و جذاب
 • عکسهای زیبا و دیدنی
 • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
 • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
 • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
 • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
 • 13 رجب سالروز مولود کعبه
 • مولو کعبه شهید محراب
 • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
 • روزه در اسلام
 • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
 • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
 • مناسبت های ماه ربیع الاول
 • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
 • ولایت فقیه
 • اعمال ماه های قمری
 • مشرق نیوز+خبرهای تازه
 • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.