خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
بیرق پر افتخار کشور جمهوری اسلامی افغانستان
مسجد و مدرسۀ علمیه محمدیه (ص) واقع در غزنی قلعۀ امیر محمد

موضوع رساله حاضر، دیدگاه کلامی اسلام و مسیحیت درباره حضرت عیسی مسیح(ع) می باشد. در سؤال اصلی، دو دیدگاه کلامی اسلام و مسیحیت در ارتباط با عیسی مسیح(ع) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و فرضیه پژوهش اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه کلامی اسلام و مسیحیت درباره حضرت عیسی مسیح(ع) می باشد، برای آزمون فرضیه در فصول هفتگانه رساله مطالب کلامی در ارتباط با آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته و برای پاسخ به سؤال اصلی در پایان هر فصل مقایسه ای بین دو دیدگاه اسلام و مسیحیت صورت گرفته و موارد اشتراک و نقاط افتراق میان دو دیدگاه تبیین گردیده است. در فصل اول مقام عصمت حضرت مریم(س) مادر عیسی مسیح(ع) از طریق بررسی ویژگی های آن بانوی والا مقام براساس منابع اصلی و مبانی کلامی دو دیدگاه بیان شده و در فصل دوم اعجاز الهی در تولد عیسی (ع) در فصل سوم عنایات الهی در رشد و بالندگی مسیح(ع) در فصل چهارم نشانه‌های بعثت و معجزات عیسی (ع) در فصل پنجم سنت و حواریون مسیح(ع) در فصل ششم عروج آن حضرت به آسمان و رفتن بر صلیب و کشته شدن و در فصل هفتم کتاب و اناجیل آن حضرت براساس منابع اصلی دو دیدگاه کلامی اسلام و مسیحیت مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه خلاصة همه فصول به عنوان نتیجه بحث ارائه شده است 

ادامه مطلب...

[1]

برهان نظم و شرور

                                               محمد عیسی مصطفوی   

چکیده :

 وجود شرور درعالم طبیعت نقضی بربرهان  نظم  ودلیل بر انکار وجود وعدل وحکمت الهی حساب شده زیرا سیل ، زلزله ، مرگ ، مرض ، فقر وناکامی ها ورنجها   و... با وجود خالق عالم ، قادروخیر مطلق سازگارنبوده وهم چنین وجود تبعیض ها در عالم با عدالت و وجود چیز های بی فایده دلیل بر عدم حکمت الهی شمرده شده است.  جواب: کاربرد برهان نظم اثبات صانع واجد علم وشعورا ست خیر بودن اورا  باید با دلیل دیگر اثبات کرد. وآنچه شر است یا بالذّات امر عدمی است که نیاز به خالق ندارد یا بالعرض عدمی است که درذات خود خیر است و شربودن آن ، امر مقایسه ی واعتباری است ودرعالم هرچه وجود دارد یا خیرمطلق است یا خیر کثیر همراه باشر قلیل ونه تنها شر محض دردنیا وجود ندارد بلکه موجودی که خیر وشرش مساوی باشد نیست ودراین باره باید مجموع اشیاء را به طور جامع وکلی نه جزئی ومحدود ، در نظر گرفت وتصور عالم ماده را خالی از غم ورنج ، تصورعالم  مافوق ماده است.

ادامه مطلب...

 

عدالت درامام جماعت

 محمد عیسی مصطفوی

چکیده

یکی ازشرایط امام جماعت بالاتفاق، عدالت است که درماهیت آن ازگذشته تا حال اقوال مختلف است وسه قول اصلی وجود دارد که یکی : عدالت را کیفیت نفسانیه ودیگری مجرد اجتناب ازمعاصی وسومی استقامت عملیّه ناشی ازملکه می داند وبرای هرکدام ادله اقامه شده که مورد بررسی وانتقاد قرار گرفته است وقول برگزیده این است که : عدالت ملکه نفسانیه باعث برملازمت تقوا است. اولا روایات عدالت را صفاتی مثبت نفسانی مثل مامونیت ، عفت ، صلاح ووثوق تعریف کرده اند وثانیا حالت راسخه دائمی که عامل بازدارنده ازگناه باشد غیرازملکه  نسیت . بدان جهت آگاهی ازوجود آن درشخصی نیازبه معاشرت وآزمایش دارد.

ادامه مطلب...

نبوت و پیامبری حضرت عیسی مسیح(ع) از منظر اعتقادی اسلام و مسیحیت

محمد اسحلق روشن

چکیده:

یکی مسائل مورد اختلاف میان دیدگاه کلامی اسلام ومسیحیت مسئله­ی نبوت حضرت عیسی مسیح(ع) است بویژه میان دیدگاهی الهی اسلام و قدیسان و پاپهای کلیسا و اندیشوران مسیحی که کاملاً باهم دیگر نا ساز گارند و در این نوشته که در سه مبحث تنظیم یافته، دیدگاه کلامی اسلام و مسیحیت به طور شفاف بیان شده است درمبحث اول؛ نبوت مسیح(ع) از منظر اسلام براساس آیات قرآن کریم و روایات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و اثبات شده که اسلام و مسلمانان بر مبنای دو منبع مهم و قابل اعتمات که یکی را وحی الهی(قرآن) دیگری را مبتنی بر وحی میدانند(روایات) آن حضرت را یکی از انبیای بزرگ و اولوالعزم الهی می دانند که از سوی خداوند برای هدایت مردم زمانش فرستاده شده و نه توسط سران یهود برصلیب رفته و نه یکی از اجزای تثلث مسیحیان است، بلکه او مخلوق خدا و نبی، رسول الهی دارای کتاب و رسالت است و پیامبری آن جناب را جهانی می دانند. مبحث دوم؛نبوت خضرت مسیح(ع) را از دیدگاه عهد جدید بویژه اناجیل بیان کرده است و در مجموع اثبات شده که عهد جدید به خصوص اناجیل آن جناب را همانند قرآن کریم و روایات اسلامی رسول و نبی الهی می داند زیرا در همه­ای کتب عهد جدید تعبیرات فرستاده خدا کسی که از نزد پدر آمده، هدایت گر و... شده است مگر آنکه در انجیل یوحنا و نامه های پولس تعبیرات خدا فرزند خدا شده است که می توان گفت یوحنا به طور کم رنگ و پولس به گونه­ی پورنگتر مسئله­ی اولوهیت عیسی (ع) را مطرح کر ده اند. درمبحث سوم؛ تلاش شده است دیدگاه الهی قدیسان، پاپهای کلیسا و اندیشوران مسیحی در باره­ای نبوت آن حضرت بیان شود، در مجموع به اثبات رسیده است که مسئله­ای اولوهیت آن جناب را این آقایان باتکیه به دیدگاه الهی یوحنا و پولس مطرح نموده اند.

ادامه مطلب...

بسم الله الرحمن الرحیم

من هم یک مسیحی هستم!

آنگاه که به دنبال یافتن حقیقت بودم، در تعالیم ادیان دقیق می شدم به آیین مسیحیت که رسیدم ابتدا کلمات خوشایند به گوشم می خوردند. اما وقتی دقیقتر شدم، در مورد اساسی ترین موضوع که در یک دین مطرح می باشد دچار حیرت گردیدم و آن موضوع خدا بود. خدا، یا آفریگار جهان و عالم هستی یعنی آن کسی که جهان بی نهایت را با اینهمه عجایب به وجود آورده است باید صفات چون: قدرت مطلق، حیات مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، و کمال مطلق را داشته و یگانه باشد یعنی تمام صفات جمال و جلال در او باشد، تا بتواند با قدرت خود بیافریند، سلطنت و فرمانروایی کند، حیات ببخشد. و با علم اراده و حکمت خود جهان را اداره نماید. حاصل اینکه غنی بالذات بوده هیچگونه عیب و نقصی در ذات  او راه نداشته باشد.

ادامه مطلب...

حیات مصلح جهانی مهدی موعود(عج) باتکیه به روایات فریقین

          مقدمه:

اهمّیّت و نیاز: شکی نیست که بحث مصلح بزرگ جهانی برای تمام ادیان الهی و سایر اقوام دیگر به عنوان یک دغدغه و یک مسئله ی مهم و مایه ی امیدواری مطرح بوده و پیروان هر دینی به دلخواه خود آن را توصیف نموده و هر مذهب و فرقه ای به گونه ای از آن یاد کرده و بر اساس مبنا و اندیشه ی خویش تفصیری از آن ارئه داده اند.

ادامه مطلب...

چیستی حکمت از دیدگاه آیةالله خامنه ای

آیةالله خامنه‌ای نیز بارها از چیستی حکمت و معیار آن سخن گفته است و نیز حکیم را تعریف کرده است. تعریف وی تعریفی انتزاعی نیست، بلکه تعریفی با شاخصه‌های عینی است. به نظر وی، محاسبات مادّی، تا آنجا که درک فعل و انفعالات مادّی به انسان می‌دهد، درست است؛ اما یک سلسله محاسبات و علل و عوامل و فعل و انفعالات هست که حواس انسان و در اغلب موارد، عقل مادّی انسان را به آن‌ها راه نیست؛ آن‌ها را دیدِ دیگری می‌تواند ببیند و می‌گوید:

ادامه مطلب...

مبنا و معنای رهبری حکیمانه از منظر آیة الله خامنه‌ای

آیةالله خامنه‌ای حکمت و عقلانیت را در کنار معنویت و عدالت، یکی از اصول سه‌گانه‌ای می‌شمارد که اسلام بر آن‌ها استوار است1 و اصول اساسی سه گانه‌ی سیاست خارجی را عزت، حکمت و رعایت تقیه می‌داند.2 هم چنین، با اشاره به آیه‌ی «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ (آل‏عمران : 164)»، در بیان اهداف بعثت در قلمرو حیات فردی انسان، می‌گوید:

این تزکیه و آموختن کتاب و حکمت، همان تحول درونی انسان است. انسان برای اینکه به هدف خلقت خود برسد، باید به هدف بعثت انبیا در باره‏ی خود نائل شود. یعنی‏ متحول گردد؛ درست شود؛ خوب شود و از آلودگیها و پستی‌ها و عیب‏ها و هواجسی که در درون انسان است و دنیا را به فساد می‏کشاند، نجات پیدا کند.3

ادامه مطلب...

توحید افعالی در رهبری حکیمانه (از دیدگاه امام خامنه ای)

«منشأ همه¬ی قدرت¬ها در انسان در هر ذرّه¬ای از ذرّات وجود، اراده¬ی الهی است»1؛ این حقیقت، یعنی توحید افعالی، مهم¬ترین حقیقتی است که هر حکیمی باید آن را ببیند. بر این اساس، آیةالله خامنه¬ای رهبران حکیم را رهبرانی وصف می‌کند که از خود عبور کرده و برای خود تلاش نمی‌کنند؛ بلکه خدا را می‌بینند، از او الهام می‌گیرند و به تمام معنا برای خدا مجاهدت می‌کنند و از شرک پرهیز می‌کنند.2 رهبر حکیم باید حقیقت «وَ ما رَمَیْتَ‏ إِذْ رَمَیْتَ‏ وَ لکِنَ‏ اللَّهَ‏ رَمى‏» در هر پیروزی ببیند.3

توحید افعالی باید در هویت و زندگی فرد جلوه¬ی اساسی داشته باشد. بنابر این:

ادامه مطلب...

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576
 • در سایۀ قرآن و عترت
 • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
 • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
 • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
 • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
 • عاشورا و مهدویت
 • انواع تصاویر - بیا و بیبین
 • تصاویر زیبا و جذاب
 • عکسهای زیبا و دیدنی
 • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
 • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
 • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
 • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
 • 13 رجب سالروز مولود کعبه
 • مولو کعبه شهید محراب
 • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
 • روزه در اسلام
 • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
 • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
 • مناسبت های ماه ربیع الاول
 • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
 • ولایت فقیه
 • اعمال ماه های قمری
 • مشرق نیوز+خبرهای تازه
 • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.